CONVENIOS

OBRAS SOCIALES / PREPAGAS / ART

DESPLIEGUE LAS OPCIONES PARA ENCONTRAR SU O.S. / PREPAGA / ART

• ACA SALUD
• APROSS
• ASOCIACION MUTUAL SANCOR

ART
• ASOCIART
• EXPERTA
• FEDERACION PATRONAL AP
• FEDERACION PATRONAL ART
• GALENO
• HORIZONTE
• LA SEGUNDA AP
• LA SEGUNDA ART
• PREVENCION
• PROFRU
• PROTECCION MEDICA ESCOLAR SA
• PROVINCIA
• QBE ARGENTINA SA - EXPERTA
• SANCOR SEGUROS (INTEGRO)
• SWISS MEDICAL

• CAJA FORENSE
• CAMIONEROS R.N. 

• FEDERADA SALUD 

• GALENO

• HORIZONTE ESCOLAR 

• INTEGRAL SALUD
• IPROSS
• ITER Medicina - OSAM
• ITER Medicina - OSDOP

• JERÁRQUICOS SALUD 

• MADEREROS (OSPIM)
• MEDICUS
• MEDIFE
• MEDIFÉ Bariloche

• O.S. DEL PERSONAL DE TV
• OMINT
• OSDE
• OSDEPYM
• OSFATLYF
• OSMATA
• OSP FARMACIA - GAPRESA S.A.
• OSPATCA
• OSPECON
• OSPEDYC
• OSPEPRI
• OSPEPRI INTERNADOS
• OSPESGA
• OSPIA
• OSPIHMP
• OSPL - CENTRO DE MEDICINA DEL ROSARIO
• OSPSA
• OSSDEB
• OSSEG
• OSTPCPHyARA Pasteleros
• OSUTHGRA 

• PAMI
• PAPELEROS
• PODER JUDICIAL
• PREVENCION SALUD
• RED PRESTACIONAL 

• SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL
• SOSUNC
• SWISS MEDICAL

• UP MEDLINK SA
• UTA
• UTA - O.S.C.T.C.P. 

• VIDA

CONSULTAS Y TURNOS

(+54 9) 298 440 6833

Whatsapp - Solo mensajes escritos.

(0298) 442-0192 / 4277

Teléfonos

Hipolito Yrigoyen 499, General Roca.

Dirección

Lunes a Viernes de 8:30 a 18:00 hs

Días y horarios de atención